Gevelrestauratie, gevel restaureren, restauratie gevel - R. van Esch Gevelrestauratie

Men spreekt van een restauratie aan een gevel, wanneer het bouwjaar van een gebouw vooroorlogs is. Het doel van een gevelrestauratie is het gebouw weer te herstellen in originele staat, waarbij de historische elementen in een gevel zoveel mogelijk geconserveerd dienen te worden.

Dit kan met regelmatig onderhoud bewerkstelligd worden. Een buitengevel heeft veel te verduren door weer en wind. Aangezien vroeger kalk het bindmiddel was, in plaats van tegenwoordig cement, zijn de bouwmaterialen van oude gebouwen stukken zachter dan tegenwoordig. Als er sprake is van erosie aan het voegwerk of metselwerk, zal dit veel vlugger in verval raken.

Voordat we een gevel restaureren, is het belangrijk om de gevel vooraf goed te bestuderen. Zodat we informatie hebben over de gebruikte materialen, de leeftijd, de huidige staat en de originele staat. Met deze informatie kunnen we een plan van aanpak opstellen, wat de beste methode is voor de restauratie van de gevel.

Hierbij is de restauratieladder, ontwikkeld door het ERM, uiterst belangrijk. Bij een gevelrestauratie gaan we als eerst uit van conserveren of onderhoud. De omvang van de werkzaamheden moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Indien een gevel meer aandacht behoeft, dient er gerepareerd te worden. Hier dient ook zoveel mogelijk het oude voeg- en metselwerk behouden te blijven. Alle reparaties dienen aansluitend met dezelfde materialen qua kleur en structuur hersteld te worden, zodat het esthetisch beeld niet verandert.

Indien dit niet meer mogelijk is, zal er overgegaan worden tot een totale vernieuwing van het voegwerk, waarbij het nieuw aan te brengen voegwerk zo goed mogelijk gekopiëerd dient te worden van het origineel. Hierbij gaan we dus de gehele gevel restaureren.

R. van Esch Gevelrestauratie kan u van dienst zijn met het geven van advies, inventariseren en uitvoeren van een restauratie van de gevel.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak