Valse Cementvoegen.

Hier is duidelijk te zien dat het valse cementvoegwerk loskomt door de minimale hechting.
Ook is duidelijk zichtbaar dat het voegwerk op plaatsen over de stenen aangebracht is. Dit verkeerd aangebrachte voegwerk is te hard en kan veel schade aan het metselwerk toebrengen.
Terug